هیجان سریالی در انتهای دیدارهای نیویورک – فیلادلفیا

نیویورک نیکس و فیلادلفیا سه بازی در فصل جدید ان.بی.ای برگزار کردند که هر سه بار در حا ......

نیویورک نیکس و فیلادلفیا سه بازی در فصل جدید ان.بی.ای برگزار کردند که هر سه بار در حالیکه نیویورکی ها تا ثانیه آخر بازی جلو بودند با پرتاب هایی استثنایی نتیجه را به فیلادلفیا واگذار کردند. لحظات آخر این سه دیدار را با هم می بینیم.

تگ ها


بسکتبال