هیجان «فرمول یک» از زاویه ای که هرگز ندیده اید!

در آستانه آغاز دور جدید مسابقات فرمول یک، سایت رسمی این مسابقات لحظات زیبایی را با تکنیک کالیدو اسکوپ کنار هم گذاشته و کلیپی بی نظیر تهیه کرده است ......

در آستانه آغاز دور جدید مسابقات فرمول یک، سایت رسمی این مسابقات لحظات زیبایی را با تکنیک «کالیدو اسکوپ» کنار هم گذاشته و کلیپی بی نظیر تهیه کرده است. با این ویدیوی زیبا به استقبال دور جدید مسابقات فرمول یک برویم.

تگ ها


اکستریم اسپورتس