هیچکدام از مدیران انتخاب شده سرخابی ها در حد نام این دو تیم نبوده اند

......

هیچکدام از مدیران انتخاب شده سرخابی ها در حد نام این دو تیم نبوده اند

 

تگ ها


ستار همدانی مدیریت فوتبال استقلال تهران پرسپولیس تهران ویدیو ویدئو فوتبال ایران لیگ برتر خلیج فارس فوتبال