وارث «رونالدینیو» در آفریقا!

بازیکن فوتبال محلی در آفریقا چنان دریبل هایی می زند که حاضران از هیجان منفجر می شوند ......

بازیکن فوتبال محلی در آفریقا چنان دریبل هایی می زند که حاضران از هیجان منفجر می شوند.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال