واریز ۳۱ میلیارد تومان به حساب فدراسیون‌های ورزشی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان از واریز ۳۱ میلیارد تومان به حساب فدراسیون‌ها خبر داد....

تگ ها


وزارت ورزش و جوانان