واسیل لوماچنکو، پادشاه بوکس

بوکسور اوکراینی، در دهمین حمله خود به ورزشکار ونزوئلایی خورخه لینارس توانست او را شکست دهد و قهرمان سبک وزن جهان شود ......

بوکسور اوکراینی، در دهمین حمله خود به ورزشکار ونزوئلایی خورخه لینارس توانست او را شکست دهد و  قهرمان سبک وزن جهان شود.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی