والتری بوتاس، قهرمانی دیگر از فنلاند در «فرمول یک»

والتری بوتاس ابتدای هفته موفق شد گرندپری روسیه را فتح کند و به این ترتیب نام جدید به لیست پر افتخار رانندگان فنلاندی در تاریخ مسابقات فرمول یک اضافه شد ......

والتری بوتاس ابتدای هفته موفق شد گرندپری روسیه را فتح کند و به این ترتیب نام جدید به لیست پر افتخار رانندگان فنلاندی در تاریخ مسابقات فرمول یک اضافه شد.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس