والورده؛ پروفسور بارسا

ارنستو والورده مربی بارسلونا در مدت مربیگریش در این تیم نشان داده که تواناییهای بالایی دارد و از سبک خاص خودش در مربیگری تیم بهره میبرد ......

ارنستو والورده مربی بارسلونا در مدت مربی‌گریش در این تیم نشان داده که توانایی‌های بالایی دارد و از سبک خاص خودش در مربی‌گری تیم بهره می‌برد.

تگ ها


بارسلونا لالیگا فوتبال