وان چمپیونشیپ؛ مبارزه کامل «سا بائو» - «فو تا»

در رویداد بزرگ One Championship 63، دو مبارز از کشور میانمار به مصاف هم رفتند که در پایان فو تا با رای داوران مقابل هموطن خود پیروز شد ......

در رویداد بزرگ One Championship 63، دو مبارز از کشور میانمار به مصاف هم رفتند که در پایان فو تا با رای داوران مقابل هموطن خود پیروز شد.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی