وان چمپیونشیپ؛ مبارزه کامل «سا دارویت» - «سیت امهان»

در رویداد بزرگ One Championship 63، دو مبارز از کشور میانمار به مصاف هم رفتند که در پایان سا دارویت با تکنیک سابمیشن در راند 1 مقابل هموطن خود پیروز شد ......

در رویداد بزرگ One Championship 63، دو مبارز از کشور میانمار به مصاف هم رفتند که در پایان سا دارویت با تکنیک سابمیشن در راند 1 مقابل هموطن خود پیروز شد.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی