واکسیناسیون ۲۰۰ ورزشکار المپیکی ژاپن

۲۰۰ ورزشکار المپیکی ژاپن نخستین دوز واکسن کرونا را دریافت کردند....

به نوشته سرویس رسانه‌ای کمیته ملی المپیک ژاپن  قرار است ۶۰۰ ورزشکار المپیکی ژاپن به همراه هزار مربی و کادر پشتیبانی تیم‌ها پیش از آغاز المپیک توکیو برابر ویروس کرونا واکسینه شوند.

میتسوگی اوگاتا، رئیس کاروان المپیک ژاپن نیز گفت: هیچ مشکلی در روز نخست واکسیناسیون پیش نیامد و حال عمومی دریافت کنندگان واکسن کرونا خوب است.

تگ ها


المپیک ۲۰۲۰ توکیو