واکنش جالب فردیناند، اسکولز و لمپارد به سیوهای داوید دخیا

واکنش جالب ریو فردیناند، پل اسکولز و فرانک لمپارد به واکنش فوق العاده داوید دخیا برابر سویا را تماشا می کنیم ......

واکنش جالب ریو فردیناند، پل اسکولز و فرانک لمپارد به واکنش فوق العاده داوید دخیا برابر سویا را تماشا می کنیم.

تگ ها


داوید دخیا منچستر یونایتد فوتبال