واکنش رضا عنایتی به دوربین مخفی و بمب ساختگی

رضا عنایتی سرمربی سیاهجامگان اخیرا طعمه دوربین مخفی شد. ویدئویی از رضا عنایتی در فضای مجازی منتشر ش ......

رضا عنایتی سرمربی سیاه‌جامگان اخیرا طعمه دوربین مخفی شد
ویدئویی از رضا عنایتی در فضای مجازی منتشر شده که جالب است. این مربی اسیر یک برنامه دوربین مخفی شده بود. در این برنامه، یک بمب ساختگی در اتاق گذاشته بودند و عنایتی بدجور ترسیده بود. وقتی از او در باره می پرسیم با خنده می گوید: «داداش بدجور ترسیده بودم. راستش را باید بگویم دیگر. البته این فیلم قدیمی است و قبلا هم منتشر شده بود ولی الان خیلی بازخورد داشته. ولی واقعا ترسیده بودم و این را کتمان نمی کنم

تگ ها


اخبار روز فوتبال