واکنش رییس صدا و سیما به برکناری فردوسی پور

علی‌عسگری به شایعات پایان داد؛ رئیس سازمان صدا و سیما: فردوسی‌پور در شبکه ۳ می‌ماند....

علی‌عسگری به شایعات پایان داد؛ رئیس سازمان صدا و سیما: فردوسی‌پور در شبکه ۳ می‌ماند.