واکنش رییس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به ماجرای امید عالیشاه/ ویدیو

ویدیوی صحبتهای جعفر کاشانی پس از جلسه ۴ ساعته هیئت مدیره را تماشا می کنید ......

ویدیوی صحبت‌های جعفر کاشانی پس از جلسه ۴ ساعته هیئت مدیره را تماشا می کنید.