واکنش سازمان لیگ به ادعای استقلال و تهدید برانکو

رئیس سازمان لیگ در واکنش به تهدید برانکوواین که تیمپرسپولیسبا چه تیمی بخواهند برابر پیکانبه زمین بروند در اختیار باشگاه پرسپولیس است اما اگر می خواهند با نفرات امید و یا جوانان بازی کنند ابتدا باید به سازمان لیگ مراجعه و برای آن ها کارت بازی در لیگ برتر را بگیرند ......

رئیس سازمان لیگ در واکنش به تهدید برانکوو  این که تیم پرسپولیس با چه تیمی بخواهند برابر پیکان به زمین بروند در اختیار باشگاه پرسپولیس است اما اگر می خواهند با نفرات امید و یا جوانان بازی کنند ابتدا باید به سازمان لیگ مراجعه و برای آن ها کارت بازی در لیگ برتر را بگیرند.
به گزارش خبرنگار مدال،وی همچنین درباره حکم سوپرجام افزود؛ طبق مقررات وقتی شورای استیناف فدراسیون فوتبال رای خود را اعلام می کند یعنی حکم قابل اجراست و آن چه سازمان لیگ انجام داد کاملا قانونی بوده و شکایت باشگاه استقلال به دادگاه عالی ورزش (CAS) باعث عدم اجرای حکم نمی شود و این که نباید کاپ سوپرجام باشگاه های ایران را به باشگاه پرسپولیس اهدا می کردیم درست نیست

تگ ها


استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال