واکنش ستاره میلان به اتفاقات اخیر

جانلوییجی دوناروما سنگربان جوان تیم فوتبال میلان که به دلیلعدم تمدید قراردادبا این تیم تحت فشار شدید هوادارانطی مدت اخیرقرار گرفته است اعتقاد دارد هرگز اعلام نکرده است که قصد ترک میلان را دارد ......
جانلوییجی دوناروما سنگربان جوان تیم فوتبال میلان که به دلیلعدم تمدید قراردادبا این تیم تحت فشار شدید هوادارانطی مدت اخیرقرار گرفته است اعتقاد دارد هرگز اعلام نکرده است که قصد ترک میلان را دارد ...

 جانلوییجی دوناروما سنگربان جوان تیم فوتبال میلان که به دلیل عدم تمدید قرارداد با این تیم تحت فشار شدید هواداران طی مدت اخیر قرار گرفته است اعتقاد دارد هرگز اعلام نکرده است که قصد ترک میلان را دارد.

 دوناروما که در حال حاضر با تیم ملی زیر 21 سال ایتالیا در رقابت های قهرمانی اروپا حضور  دارد در این خصوص گفت:

من هیچ کاری نکرده ام. 

هرگز نگفته ام که می خواهم میلان را ترک کنم. چرا آنها می خواهند مرا بکشند؟

هرچند پس از تمامی حواشی به وجود آمده به نظر می رسد نشانه هایی از امکان تمدید قرارداد در آینده به چشم می  خورد.