واکنش فتاحی به بیانیه گل گهر: عدالت برای همه تیم هاست نه برای یک تیم

واکنش فتاحی به بیانیه گل گهر: عدالت برای همه تیم هاست نه برای یک تیم ......

واکنش فتاحی به بیانیه گل گهر: عدالت برای همه تیم هاست نه برای یک تیم

تگ ها


پرسپولیس تهران سعید فتاحی گل گهرسیرجان ویدیو ویدئو فوتبال ایران گل گهر لیگ برتر خلیج فارس فوتبال