واکنش فرمانده انتظامی تهران به میزان تخلف رانندگی فرهاد مجیدی/ویدیو

واکنش فرمانده انتظامی تهران بزرگ به میزان تخلف رانندگی فرهاد مجیدی را می بینید....

واکنش فرمانده انتظامی تهران بزرگ به میزان تخلف رانندگی فرهاد مجیدی مربی استقلال که چندی پیش در یکی از بزرگراه‌های تهران رخ داد را تماشا می کنید.