واکنش مالک اینتر به جذب مودریچ و مسی

استفان ژهانگ رئیس باشگاه اینترمیلان درباره اینکه بازیکنی مانند مسی به اینتر خواهد آمد یا خیر، به این اظهار نظر اکتفا کرد که در نقل و انتقالات تیممان را تقویت می کنیم ......

استفان ژهانگ رئیس باشگاه اینترمیلان درباره اینکه بازیکنی مانند مسی به اینتر خواهد آمد یا خیر، به این اظهار نظر اکتفا کرد که در نقل و انتقالات تیممان را تقویت می کنیم. به گزارش خبرنگار مدال، استفان ژهانگ رئیس جدید باشگاه اینترمیلان گفت: « ما تلاش می کنیم در نقل و انتقالات تیم خود را تقویت کنیم و باید به دنبال اهدافی باشیم که به حقیقت تبدیل شود نه اینکه در حد آرزو باقی بماند. در نقل و انتقالات تیم خود را تقویت خواهیم کرد. ما نمی توانیم راجع به اهداف خود اسم ببریم و همه چیز را بگوییم ولی شانس جذب داریم.»

تگ ها


لوکا مودریچ اینتر میلان سری آ فوتبال