واکنش محصص به انتقادها از انتخاب مظلومی به عنوان سرمربی جوانان

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتبال گفت: انتخاب مدیران فنی و یا مربیان از طریق بانک اطلاعاتی و بررسی های دقیق صورت می گیرد....

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز پرویز مظلومی به صورت رسمی به عنوان سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران معرفی نشده است که انتقادها از این انتخاب شروع شده و بعضی از رسانه ها، انتخاب کمیته فنی را زیر سئوال برده اند.

مرتضی محصص، رئیس کمیته فنی و توسعه فوتبال بدون نام بردن از مظلومی، به صورت غیر مستقیم به این انتقادها واکنش نشان داد.

محصص به سایت فدراسیون فوتبال گفت: زمان بسیاری برای انتخاب مربیان و یا مدیران فنی با توجه به بانک اطلاعاتی موجود صرف می شود.کمیته فنی با دقت و حوصله، زمان زیاد، تمام نیروهای فنی و مربیان کشور را مورد بررسی قرار می دهد تا بهترین گزینه را برای هدایت و یا همراهی تیم ها انتخاب کند.

وی افزود:هدف کمیته فنی این است که در جهت پیشرفت و توسعه فوتبال کشور تصمیم گیری کند. ایمان دارم همه اعضای کمیته فنی نیتی جز این که فوتبال کشور رشد کند ندارند. در این میان به صورت حتم پذیرای هرگونه نظر و نکته ای از سوی بزرگان فوتبال و اهالی رسانه در مسیر تقویت نقاط قوت هستیم.انتخاب مربیان با دقت، و برگزاری جلسات متعدد انجام شد که جای هیچگونه تردیدی در لیاقت و شایستگی مربیان انتخاب شده وجود ندارد.

محصص در پایان گفت: خواهش من از رسانه های عزیز این است که از این دو تیم حمایت کنند و با توجه به شیوع ویروس کرونا و زمان اندکی که این دو تیم دارند، با حمایت و پشتیبانی خود ، شرایط را به گونه ای فراهم کنند که تیم ها بدون دغدغه در مسیر رشد و موفقیت گام بردارند.

تگ ها


مرتضی محصص تیم فوتبال جوانان ایران پرویز مظلومی