واکنش محمد صلاح به خالق مجسمه جنجالی‌اش!

می صلاح هنرمند جوان مصری که چندی پیش مجسمه ای از محمد صلاح ستاره مسلمان مصریساخته بود، به دلیل ظاهر عجیب مجسمهاشبا سیل عظیمی از انتقادات و تمسخر در دنیای مجازی روبرو شد ......

می صلاح هنرمند جوان مصری که چندی پیش مجسمه ای از محمد صلاح ستاره مسلمان مصری ساخته بود، به دلیل ظاهر عجیب مجسمه‌اش با سیل عظیمی از انتقادات و تمسخر در دنیای مجازی روبرو شد.

شاید همه منتظر واکنش محمد صلاح به این مجمسه بودند ولی این ستاره با واکنش خود همه را متعجب کرد.

می در فیس بوک خود نوشت:

خیلی خوشحالم که قهرمان ملی ما محمد صلاح شخصاً با من تماس گرفت ومن رو تشویق و تایید کرد، او به من گفت که به پیج من رفته و تمام کارهای من را دیده است.

این مجسمه ساز اذعان کرد که مجسمه را برای هدف معینی نساخته بود ولی با سیلی از انتقادات و تمسخر مواجه شده است، اما این رفتارها از روحیه ی او نخواهد کاست.

به گزارش مدال می صلاح افزود که محمد صلاح ازاو خواسته یک نسخه از این مجسمه را جهت نگهداری در منزل شخصی اش برای او بسازد و به انتقادات توجه نکند،  زیرا دراو یک هنرمند با اینده روشن میبیند.

گفتنی است که این انتقادات منحصر به طرفداران نبوده بلکه از دو قاره ی امریکا و اروپا نیز انتقاداتی از ستاره های فوتبال بر این مجسمه وارد شده است.

تگ ها


فوتبال