واکنش‌معاونت حقوقی سپاه به‌مالکیت شفق بر تراکتور

به گزارش مدال به نقل از "ورزش سه"، پس از اینکه فدراسیون فوتبال در نامه ای به مدیریت باشگاه تراکتورسازی ناصر شفق را مالک قانونی این باشگاه دانست و یک هفته به مسئولان باشگاه زمان داد تا مستندات خود را مبنی بر رد مدارک شفق ارائه کنند، قرار است معاونت حقوقی سپاه پاسخ خود را به عنوان مالک باشگاه به فدراسیون ارائه کند ......

به گزارش مدال به نقل از "ورزش سه"، پس از اینکه فدراسیون فوتبال در نامه ای به مدیریت باشگاه تراکتورسازی ناصر شفق را مالک قانونی این باشگاه دانست و یک هفته به مسئولان باشگاه زمان داد تا مستندات خود را مبنی بر رد مدارک شفق ارائه کنند، قرار است معاونت حقوقی سپاه پاسخ خود را به عنوان مالک باشگاه به فدراسیون ارائه کند ...

به گزارش  مدال به نقل از "ورزش سه"، پس از اینکه فدراسیون فوتبال در نامه ای به مدیریت باشگاه تراکتورسازی ناصر شفق را مالک قانونی این باشگاه دانست و یک هفته به مسئولان باشگاه زمان داد تا مستندات خود را مبنی بر رد مدارک شفق ارائه کنند، قرار است معاونت حقوقی سپاه پاسخ خود را به عنوان مالک باشگاه به فدراسیون ارائه کند.

معاونت حقوقى سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستندات آقاى شفق را در سنوات گذشته مورد بررسى قرار داده و آن را فاقد ارزش قانونى دانسته که این موضوع به ایشان نیز اعلام شده است.

به نظر می رسد جوابیه معاون حقوقى سپاه پاسداران به فدراسیون فوتبال بر مبنای مدارک و مستندات موجود، مالکیت مجموعه تراکتورسازی را اثبات کند.

با توجه به وضعیت موجود به نظر می رسد جدل بر سر مالکیت تراکتورسازی وارد فاز تازه ای شود. هرچند که بعید به نظر می رسد اتفاق خاصی در این خصوص رخ بدهد.