واکنش مهدی طارمی به خداحافظی محسن بنگر

مهدی طارمی با انتشار یک پست اینستاگرامی به خداحافظی محسن بنگر از دنیای فوتبال واکنش نشان داد....

مهدی طارمی با انتشار یک پست اینستاگرامی به خداحافظی محسن بنگر از دنیای فوتبال واکنش نشان داد.

طارمی به خداحافظی محسن بنگر واکنش نشان داد.

به گزارش مدال، مهدی طارمی به خداحافظی محسن بنگر از مستطیل سبز با یک پست اینستاگرامی واکنش نشان داد.

واکنش مهدی طارمی به خداحافظی محسن بنگر

بیشتر بخوانید:
ملاقات عالیشاه و احمدزاده با دایی