واکنش‌ها به پیروزی حبیب مقابل کانر و حواشی بعد از آن

روز گذشته دو چهره شاخص ورزش MMA، کانر مک گریگور و حبیب نورما گومدوف در لاس وگاس برابر هم قرار گرفتند که در پایان حبیب مبارز مسلمان روس، توانست با ضربات سنگین حریف خود را ناک اوت کند ......

واکنش‌ها به پیروزی حبیب مقابل کانر و حواشی بعد از آن

روز گذشته دو چهره شاخص ورزش MMA، کانر مک گریگور و حبیب نورما گومدوف در لاس وگاس برابر هم قرار گرفتند که در پایان حبیب مبارز مسلمان روس، توانست با ضربات سنگین حریف خود را ناک اوت کند. این مسابقه البته با حواشی و درگیری های زیادی همراه بود. در این بین افراد مشهور در سراسر دنیا نسبت به این مبارزه و حواشی آن واکنش های متفاوت و جالبی داشتند که در زیر می خوانید.

برندان شاب:

ناراحتم، خیلی ناراحتم، اصلا نمی دونم چی بگم. بزرگترین شب تاریخ ufc نابود شد. دلم واسه کانر، دانا، ufc  و از همه بیشتر حبیب می سوزه. اون همهی عمرشو برای این تلاش کرده بود. یک ثانیه احساساتی شدن همه چیز رو خراب کرد.

استفن تامپسون:

واو، چقدر خفن بود!

کریس د الیا:

اهه من تازه رسیدم و مسابقه تموم شد. دوست داشتم منم تو دعوا باشم.

آریل هلوانی:

این اتفاق صد درجه از نشویل(Nashville) بدتر بود. افتضاح بود.  نمی دونم کی کانر رو زد، از این بالا معلوم نبود ولی خیلی افتضاح بود.واقعا افتضاح بود.

جویی دیاز:

فوق العاده بود! اتفاقی که امشب افتاد هم فوق العاده بود و هم مایه ی شرمساری. خود ufc  باعث به وجود آمدن این شرایط شد. حالا هم خودش باید حلش کنه.

روز گذشته دو چهره شاخص ورزش MMA، کانر مک گریگور و حبیب نورما گومدوف در لاس وگاس برابر هم قرار گرفتند که در پایان حبیب مبارز مسلمان روس، توانست با ضربات سنگین حریف خود را ناک اوت کند. این مسابقه البته با حواشی و درگیری های زیادی همراه بود. در این بین افراد مشهور در سراسر دنیا نسبت به این مبارزه و حواشی آن واکنش های متفاوت و جالبی داشتند که در زیر می خوانید.

برندان شاب:

ناراحتم، خیلی ناراحتم، اصلا نمی دونم چی بگم. بزرگترین شب تاریخ ufc نابود شد. دلم واسه کانر، دانا، ufc  و از همه بیشتر حبیب می سوزه. اون همهی عمرشو برای این تلاش کرده بود. یک ثانیه احساساتی شدن همه چیز رو خراب کرد.

استفن تامپسون:

واو، چقدر خفن بود!

کریس د الیا:

اهه من تازه رسیدم و مسابقه تموم شد. دوست داشتم منم تو دعوا باشم.

آریل هلوانی:

این اتفاق صد درجه از نشویل(Nashville) بدتر بود. افتضاح بود.  نمی دونم کی کانر رو زد، از این بالا معلوم نبود ولی خیلی افتضاح بود.واقعا افتضاح بود.

جویی دیاز:

فوق العاده بود! اتفاقی که امشب افتاد هم فوق العاده بود و هم مایه ی شرمساری. خود ufc  باعث به وجود آمدن این شرایط شد. حالا هم خودش باید حلش کنه.

چاک لیدل:

مبارزه ی باور نکردنی‌ای بود، هر دو فوق العاده بودند، اما اتفاقات آخربازی مایه ی شرمساری این ورزش بود.

کنی فلوریان:

برد مقتدرانه ی حبیب تحت تاثیر دعوای آخر بازی نابود شد.

مایک تایسون:

مسابقه ی حبیب و کانر را دیدم. غیر قابل تصور بود. اصلا فکر نمی کردم اینجوری بشه. از مسابقه ها و دعواهای خود منم دیوانه وارتر بود.

گینگ پوشا:

پیروزی فوق العاده ای بود حبیب. گاهی اوقات باید همه چیز و نابود کنی! درکت می کنم.

دنیل کورمیر:

کانر از حبیب شکایت نکرد. این نشون میده کانر خوب می فهمه اوضاع ازچه قراره. کانر امشب شجاعانه مبارزه کرد. کاش الان داشتیم به جای دعوا در مورد مبارزه حرف می زدیم.

مبارزه ی باور نکردنی‌ای بود، هر دو فوق العاده بودند، اما اتفاقات آخربازی مایه ی شرمساری این ورزش بود.

کنی فلوریان:

برد مقتدرانه ی حبیب تحت تاثیر دعوای آخر بازی نابود شد.

مایک تایسون:

مسابقه ی حبیب و کانر را دیدم. غیر قابل تصور بود. اصلا فکر نمی کردم اینجوری بشه. از مسابقه ها و دعواهای خود منم دیوانه وارتر بود.

گینگ پوشا:

پیروزی فوق العاده ای بود حبیب. گاهی اوقات باید همه چیز و نابود کنی! درکت می کنم.

دنیل کورمیر:

کانر از حبیب شکایت نکرد. این نشون میده کانر خوب می فهمه اوضاع ازچه قراره. کانر امشب شجاعانه مبارزه کرد. کاش الان داشتیم به جای دعوا در مورد مبارزه حرف می زدیم.

تگ ها


مبارزه مک‌گرگور حبیب هنرهای رزمی ترکیبی