واکنش هواداران به حضور فردوسی پور در مراسم ختم استاد مشایخی/ ویدیو

عادل فردوسی پور در مراسم ختم مرحوم مشایخی شرکت کرد و با استقبال هواداران روبرو شد ......

عادل فردوسی پور در مراسم ختم مرحوم مشایخی شرکت کرد و با استقبال هواداران روبرو شد.

تگ ها


ویدئو عادل فردوسی‌پور فوتبال