واکنش پژمان جمشیدی به اقدام مدیر شبکه سوم سیما در حذف فردوسی پور

پژمان جمشیدی، بازیکن سابق تیم پرسپولیس، به اقدام مدیر شبکه سوم سیما واکنش نشان داد....

پژمان جمشیدی، بازیکن سابق تیم پرسپولیس، به اقدام مدیر شبکه سوم سیما واکنش نشان داد.

پژمان جمشیدی با انتشار پستی نسبت به  اقدام مدیر شبکه سوم سیما در حذف فردوسی پور واکنش نشان داد.

پژمان جمشیدی در پست خود خطاب به عادل فردوسی پور نوشت:

تو عزیز مایی، تو در قلب مایی، تو بهترینی و بهترین می مونی.