واکنش کارشناس حقوقی به دیر کرد جنجالی در پرونده خبر ساز محمد قاضی

یک كارشناس حقوقی فوتبال اعلام کرد که توافق برای اخذ ديركرد مازاد بر شاخص تورم اعلامی بانك مركزی امكانپذير نيست....

به گزارش مدال، سارا سپهری مهر در خصوص اينكه گفته مي شود محمد قاضي قرار است با توجه به توافقي كه با ايرج عرب داشته بابت تاخير در پرداخت ١٥٠ ميليون تومان مطالباتش روزانه ده ميليون تومان دريافت نمود اظهار داشت: صرف نظر از اين مورد خاص و به صورت كلي توافقات و قراردادهای اشخاص اگرچه تابع اراده آنها و در چارچوب ماده ١٠ قانون مدني تنظيم مي شوند و لازم الاجرا هستند ولي ماده ٩٧٥ همان قانون ترمزها و محدوديت هايي را براي اراده افراد در نظر گرفته كه يكي از اين مولفه ها عدم مخالفت با نظم عمومي است. خود ماده ١٠ هم صراحت دارد كه توافقات نبايد خارج از قانون باشد.
او ادامه داد: شاخص وجه التزام و تاخير تاديه را قانونگذار تعيين كرده و نمي توان مازاد بر آنچه در ماده ٥٢٢ آيين دادرسي مدني آمده خسارت ديركرد دريافت كرد و از نظر قانون و با توجه به نظرات متعدد اداره كل حقوقي قابل مطالبه نيست.

بیشتر بخوانید:

بیرانوند به کمیته انضباطی احضار شد

تگ ها


محمد قاضی محمد قاضی و پرسپولیس پرونده قاضی و پرسپولیس طلب قاضی از پرسپولیس پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال