واگذاری سرخابی ها از ترس فضای مجازی استقلال و پرسپولیس درگیر دیالکتیک تاریخ

محمد سررشته داری به نظر می ......

محمد سررشته داری


به نظر می رسد استقلال و پرسپولیس خصوصی نمی شوند اما تحت فشار هواداران اینبار واگذار می شوند، نکته اما اینجاست که هر دو یک بار قبلا واگذاری را تجربه کرده بودند و البته با شکست دوباره به وزارت ورزش عودت داده شده بودند.
در حالی که این روزها نشست ها و مناظره های بسیاری با اسم خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس برگزار می شود اما شواهد و قرائن نشان می دهد گکه در نهایت این دو باشگاه خصوصی نمی شوند و تنها اتفاقی که رخ می دهد اینست که این دو باشگاه به بخش دیگری واگذار می شوند .
نگاهی به نشست خصوصی سازی سه سال قبل نشان می دهد که تنها تفاوت، ورود اتاق تعاون به نشست هاست، آن هم نه در قامت ایده پرداز و نظریه پرداز بلکه به عنوان یکی از روسای واگذاری!
در واقع به نظر می رسد فضای مجازی وزارت ورزش و دولت را وادار کرده که این دو باشگاه را که به مثابه گلوله آتش هستند را به دیگران واگذار کرده و از شر کامنت هایی که در هر صورت از تصمیم سازان انتقاد می کنند خلاص شود.
وزارت ورزش طی سال های اخیر و پس از تضعیف استقلال و تقویت پرسپولیس به شدت مورد هجوم برخی از هواداران قرار گرفته و این در حالی است که پیش از این ماجرا کاملا برعکس بود و هواداران پرسپولیس معترض بودند که انتخاب های وزارت ورزش کاملا اشتباه بوده است.
در واقع مسئولیت موفقیت و ناکامی مدیرانی مثل افتخاری، افشارزاده، توفیقی و فتحی در اینسو و همچنین موفقیت یا ناکامی علیرضا رحیمی، حمید رضا سیاسی، رویانیان، طاهری و .... از آنسو مستقیما بر عهده وزارت ورزش و نهایتا دولت بود که در این مسیر فشار بسیار زیادی به دولت وارد آمد.
حالا وزارت ورزشی که پیش از فضای مجازی به راحتی از اسم بزرگ این دو تیم استفاده می کرد و به راحتی حاضر نبود این دو باشگاه را به کسی بدهد، خودش پا پیش گذاشته و می خواهد از شر این دو باشگاه خلاص شود، از سوی دیگر قانون اساسی با ندیدن حق پخش تلویزیونی و کپی رایت و به رسمیت نشناختن حق تبلیغات در ورزشگاه ها برای این دو باشگاه عملا اجازه خصوصی شدن را به این دو باشگاه که نه، به هیچ باشگاه دیگری نمی دهد و به این ترتیب تنها راه واگذاری است.
نکته اما اینجاست که پیش از این یک بار پرسپولیس به وزارت صنایع و معادن واگذار شده بود و یک بار استقلال به وزارت رفاه.
هر دو تجربه هم ناموفق بود و در مورد پرسپولیس دعوای مالکیت عظیمی بین فائقی و پروین با زم و عابدینی و محلوجی رخ داد و در مورد استقلال هم وزارت رفاه دو دستی باشگاه را به وزارت ورزش برگرداند.
پرسش اینست که آیا این واگذاری هم مثل آن واگذاری به شکست و بازگشت می رسد یا اینکه اینبار برای همیشه این دو باشگاه تعاونی و مردمی خواهند شد؟

تگ ها


یادداشت‌های اختصاصی محمد سررشته‌داری لیگ برتر خلیج فارس فوتبال