وثوق احمدی با سمت جدید در فدراسیون فوتبال

رئیس فدراسیون با استعفای وثوق احمدی موافقت کرد.. با توجه به استعفا وثوق احمدی،از ریا ......

رئیس فدراسیون با استعفای وثوق احمدی موافقت کرد..
با توجه به استعفا وثوق احمدی،از ریاست کمیته تعیین وضعیت و به دنبال مذاکره حضوری با ریاست فدراسیون فوتبال و درخواست کناره گیری با این درخواست موافقت شد.
وثوق احمدی از این پس در فدراسیون فوتبال در مسولیت جدیدی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
فعالیت های مربوط به کمیته تعیین وضعیت مطابق برنامه های قبلی با انتخاب مسول جدید در روز دوشنبه هفته آتی در فدراسیون فوتبال تداوم خواهد یافت.

تگ ها


فوتبال