وثوق‌احمدی: متأسفانه نفت به آسيا نمي‌رود

اين اعتقاد در بين طلبكاران از باشگاه ها به وجود آمده كه AFC به كميته تعيين وضعيت ايران مأموريت داده در مورد حذف يا حفظ پرسپوليس، تراكتورسازي، استقلال و نفت تهران در ليگ قهرمانان آسيا تصميم گيري كند ......

اين اعتقاد در بين طلبكاران از باشگاه ها به وجود آمده كه AFC به كميته تعيين وضعيت ايران مأموريت داده در مورد حذف يا حفظ پرسپوليس، تراكتورسازي، استقلال و نفت تهران در ليگ قهرمانان آسيا تصميم گيري كند.

اما روزبه وثوق احمدي رئيس اين كميته، مسائل ديگري را در اين خصوص عنوان كرد.

*پرونده حذف نمايندگان ايران از ليگ قهرمانان آسيا به كميته تعيين وضعيت مربوط مي شود؟ شما مي دانيد اين داستان به كجا كشيد؟

نه اين موضوع با مسئوليت هاي كميته تعيين وضعيت در تضاد است. من در اين مورد بي اطلاع هستم و كميته صدور مجوز حرفه اي تصميم گيري مي كند كه بنده هم در اين كميته حضور ندارم.

*اما كساني كه به كميته تعيين وضعيت شكايت كرده اند، مي گويند اين كميته بايد نامه شكايت شان را بهAFCارسال كند و در غير اين صورت، كميته تعيين وضعيت مقصر است. اين موضوع را قبول داريد؟

خير. درخواست هايي كه قبل از تشكيل كميته تعيين وضعيت شكل گرفته بايد در كميته انضباطي پيگيري شود. برخي بازيكنان بهAFCنامه زدند و نوشتند طلبكار هستند و بايد طلب شان را بگيرند كه در اين شرايطAFCبه ما اعلام كرد كميته تعيين وضعيت ايران بايد مشكل را حل كند. تعدادي از اين افراد به ما مراجعه كردند و تعدادي مراجعه نكردند. آنهايي كه شكايتي از باشگاه هاي ايراني نداشتند، باز هم طلبكار محسوب مي شوند اما باشگاه هاي پرسپوليس، تراكتورسازي و استقلال خودشان براي تعيين تكليف، پرونده ها را به كميته تعيين وضعيت كشاندند تا نشان دهند به دنبال حل مشكل هستند اما مدعي بودند ارقام بدهي شان بالا نيست و مي خواهند با طلبكاران شان توافق كنند. اينكه آيا درخواستي كه به كميته تعيين وضعيت آمده مورد پذيرشAFCقرار مي گيرد يا نه، موضوع ديگري است. ما تصميم گيرنده اخذ مجوز حرفه اي نيستيم و فقط به بررسي شكايت ها مي پردازيم.

*با توجه به شرايطي كه باشگاه نفت تهران به لحاظ بدهي هايش دارد، مي توان گفت مجوز حرفه اي براي اين باشگاه ارسال نمي شود؟

من نمي توانم بگويم قطعي است يا نه اما با توجه به آنچه مي بينيم، بله، آنها حذف شده اند. افرادي از اين باشگاه طلبكار هستند و اصلاً شكايتي هم نكرده اند اما طبق مدارك و اسنادي كه وجود دارد، اين افراد از باشگاه ها طلب دارند و باشگاه نيز براي تسويه حساب با آنها، هيچ كاري انجام نداده است.

*كميته تعيين وضعيت اين اجازه را دارد كه جلوي نقل و انتقال باشگاه هاي بدهكار را بگيرد. آيا باشگاهي را داريم كه در نقل و انتقالات زمستاني با حكم شما محروم شود؟

ما طبق آيين نامه اين مجوز را داريم كه چنين كاري انجام دهيم اما براساس تعداد پرونده ها و مبالغي كه باشگاه ها بدهكار هستند، تصميم مي گيريم كه باشگاهي را محروم كنيم يا نه. اين موضوع در طول زمان مشخص خواهد شد. فكر مي كنم تا 20 روز ديگر مشخص شود كه چه تصميمي در مورد باشگاه هاي بدهكار خواهيم گرفت. 

 

تگ ها


اخبار روز لیگ برتر خلیج فارس فوتبال