وداع با «پارالمپیک ریو» 2016

آخرین روز پارالمپیک ریو هم گذشت و یازده روز جشن ورزش و خاطره به پایان رسید ......

آخرین روز پارالمپیک ریو هم گذشت و یازده روز جشن ورزش و خاطره به پایان رسید.

همه نگاه ها در روز آخر به پنج مسابقه جذاب ماراتن بود. دیدارهای فینال بعضی از رشته ها هم بسیار مهیج برگزار شد.

در پایان بازی ها جمع رکوردهای جدید جهانی به 210 رسید.

برای آخرین بار نگاهی به بهترین لحظات مسابقات روز داشته باشیم.

تگ ها


پارالمپیک