ورزشی نویس خوشنام ایران درگذشت

روزنامه نگار باسابقه ورزشی کشورمان امروز درگذشت....

روزنامه نگار باسابقه ورزشی کشورمان امروز درگذشت.

پرویز زاهدی روزنامه نگار باسابقه ورزشی کشورمان امروز چشم از دنیا فروبست.

از او به عنوان قدیمی‌ترین و با سابقه‌ترین روزنامه نگار ورزشی ایران یاد می‌کردند. وی مدت زیادی به دلیل بیماری خانه نشین شده بود.

مدال، درگذشت این روزنامه نگار باسابقه کشورمان را به خانواده وی و جامعه رسانه ای و ورزشی تسلیت می‌گوید.