ورزش هایی که از المپیک حذف شده است

در طول ادوار مختلف المپیک، ورزش های زیادی حذف و اضافه شده است و این در هر دوره در حال تغییر کردن است ......

در طول ادوار مختلف المپیک، ورزش های زیادی حذف و اضافه شده است و این در هر دوره در حال تغییر کردن است.  فدراسیون های مختلف در هر سال تلاش به اضافه کردن ورزش مربوطه به مهمترین رویداد ورزشی دنیا یعنی المپیک را دارند

تگ ها


اخبار ویژه المپیک