ورود بازیکنان استقلال و پارس جنوبی به زمین/ ویدیو

بازیکنان استقلال و پارس جنوبی به زمین مسابقه وارد شدند....

صحنه ورود بازیکنان دو تیم استقلال و پارس را تماشا می کنید.