ورود بازیکنان دو تیم پرسپولیس و پاختاکور به زمین/ ویدیو

بازیکنان دو تیم پرسپولیس و پاختاکور وارد زمین شدند و به گرم کردن پرداختند....

ویدیوی گرم کردن بازیکنان را پیش از آغاز دیدار پرسولیس و پاختاکور را تماشا می کنید.