ورود بازیکنان سپید رود به ورزشگاه/ویدیو

ورود بازیکنان سپید رود به ورزشگاه برای دیدار با پرسپولیس را تماشا می کنید....

ورود بازیکنان سپید رود به ورزشگاه برای دیدار با پرسپولیس را تماشا می کنید.