ورود بازیکنان و کادرفنی تیم پرسپولیس به هتل

بازیکنان و کادرفنی تیم پرسپولیس به هتل کادوس رشت رسیدند....

ویدئوی ورود بازیکنان و کادرفنی تیم پرسپولیس به هتل را تماشا می کنید.