ورود بازیکنان پرسپولیس به ورزشگاه آزادی/ویدیو

لحظه ورود بازیکنان پرسپولیس به ورزشگاه آزادی را می بینید....

لحظه ورود بازیکنان پرسپولیس به ورزشگاه آزادی را می بینید.