ورود بازیکنان پرسپولیس به ورزشگاه/ویدیو

ورود بازیکنان پرسپولیس به ورزشگاه برای دیدار با سپید رود را تماشا می کنید....

ورود بازیکنان پرسپولیس به ورزشگاه برای دیدار با سپید رود را تماشا می کنید.