ورود تیم ماشین سازی تبریز به ورزشگاه آزادی/ ویدیو

تیم ماشین سازی تبریز برای دیدار با استقلال به ورزشگاه آزادی وارد شد....

بازیکنان تیم ماشین سازی تبریز به ورزشگاه آزادی وارد شدند.