ورود سارقان به منزل ایسکو و زیدان/ ویدیو

سرقت از خانه فوتبالی ها، اخیرا در اسپانیا تبدیل به یک اپیدمی شده است....

سرقت از خانه فوتبالیستان شاغل در لالیگا تقریبا دارد به یک اپیدمی تبدیل می شود که زینالدین زیدان و ایسکو، آخرین قربانیان این روند عجیب بوده اند.

بیشتر بخوانید:

انتخاب فغانی و بنیادی‌فر به عنوان داوران VAR