ورود مدیرعامل ذوب‌آهن به جنجال دایی و سایپا

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن از علی دایی حمایت کرد....

سعید آذری در حمایت از علی دایی پستی را منتشر کرد.

به گزارش مدال، پس از مصاحبه تند امروز علی دایی علیه مدیران باشگاه سایپا، سعید آذری در اینستاگرام خود نوشت: شهریار جاودانه فوتبال ایران، می‌دانم که باکی نداری از حقیقت گویی از گفتن حقایقی که خیلی ها از زمزمه کردنش حتی زیر لب وحشت دارند.
برای همین شهریار شدی. کارگر زاده هیچوقت از کارگر بد نمی گوید بگذار بگویند هرچه دلشان می‌خواهد آنهایی که تو را از نزدیک می‌شناسند می‌دانند خدای علی دایی خدای آنها هم هست و تنها اوست که ناظر بر رفتار و گفتار همه ماست ولی خدای علی دایی او را بیشتر از آنها دوست دارد و اگر نداشت آنها حالا علی دایی بودند و علی دایی آنها.
ممنونم که هستی تا حقیقتی را بگویی که آنهایی که این حقایق را خود رقم زده اند از شنیدنش هم وحشت کنند چون حقیقت گفتن برایشان تلخ بود ولی شنیدنش تلختر.

تگ ها


علی دایی سعید آذری سایپا ذوب آهن سایپا ذوب آهن لیگ برتر خلیج فارس فوتبال