ورود کودک بامزه به مصاحبه کازمیرو!

در حالیکه کازمیرو، هافبک رئال پس از برد برابر گرانادا مشغول مصاحبه بود پسرکی با مزه به او نزدیک شد و درخواست پیراهن کرد ......

در حالیکه کازمیرو، هافبک رئال پس از برد برابر گرانادا مشغول مصاحبه بود پسرکی با مزه به او نزدیک شد و درخواست پیراهن کرد. ادامه ماجرا را در این ویدیو ببینید.