وریا: صحبت با حراست صحبت دوستانه بود/ ویدیو

وریا غفوری بعد از دیدار با پارس جنوبی با خبرنگاران صحبت کرد....

وریا: صحبت با حراست صحبت دوستانه بود/ آدم سیاسی نیستم/ آدم گرانی ها را می‌بیند شرمنده می شود.