وزارت ورزش با استعفای سمیعی موافقت کرد

وزارت ورزش و جوانان با اسعفای مدیرعامل باشگاه پرسپولیس موافقت کرد....

 در این جلسه بنا بر پیشنهاد اعضای هیئت مدیره پرسپولیس و اصرار جعفر سمیعی با استعفای مدیرعامل باشگاه سرخ پوشان پایتخت موافقت شد.

تگ ها


جعفر سمیعی وزارت ورزش و جوانان پرسپولیس تهران