وزنه‌برداران قزاق و چین رکوردهای جهان را جابه‌جا کردند

وزنهبرداران چین و قزاق رکورد یکضرب و دوضرب جهان در دسته 77 کیلوگرم را در المپیک ریو جابهجا کردند ......

وزنه‌برداران چین و قزاق رکورد یک‌ضرب و دوضرب جهان در دسته 77 کیلوگرم را در المپیک ریو جابه‌جا کردند.

در رقابت‌های وزنه‌برداری المپیک ریو، «لو ژیائو جون»، وزنه‌بردار دسته 77 کیلوگرم رکورد یک‌ضرب جهان را شکست.

او در المپیک ریو رکورد 177 کیلوگرم در یک‌ضرب، 202 کیلوگرم در دوضرب و مجموع 379 کیلوگرم را به ثبت رساند و رکورد یک‌ضرب جهان را که در اختیار خودش بود، یک کیلوگرم ارتقا داد. او همچنین رکورد یک‌ضرب المپیک را نیز دو کیلوگرم جابه‌جا کرد.

وزنه‌بردار چینی با وجود این رکوردشکنی قهرمان المپیک نشد و نجات رحیم‌اف قزاق با رکورد 165 کیلوگرم در یک‌ضرب، 214 کیلوگرم در دوضرب و مجموع 379 کیلوگرم و وزن کمتر مدال طلا را به دست آورد. رحیم‌اف رکورد دوضرب جهان را که 210 کیلوگرم بود، بعد از 15سال جابه‌جا کرد. او رکورد دوضرب المپیک را که 207 کیلوگرم بود، بعد از 16 سال به نام خود ثبت کرد.

تگ ها


اخبار روز وزنه‌برداری