وزنه‌برداری نوجوانان جهان؛ ثبت اولین رکورد مجموع ایران

دختر وزنه بردار ایران توانست به عنوان اولین ملی پوش ایران رکورد مجموع را در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان به ثبت برساند و در رده هشتم قرار گرفت....

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از ایسنا، دسته ۵۵ کیلوگرم مسابقات وزنه برداری دختران قهرمانی نوجوانان جهان در عربستان برگزار شد و غزل حسینی نماینده ایران در رده هشتم قرار گرفت.

او اولین دختر وزنه بردار ایران است که در این مسابقات توانست رکورد مجموع به ثبت برساند. پیش از این دو نماینده ایران اوت شده بودند.

حسینی با رکورد ۶۸ یک ضرب، ۸۴ دوضرب و مجموع ۱۵۲ کیلوگرم در رده هشتم نوجوانان جهان قرار گرفت.

عملکرد نماینده ایران به شرح زیر است:

*حرکت یک ضرب
حسینی وزنه های ۶۱ و ۶۸ کیلوگرم را بالای سر برد اما وزنه ۷۲ کیلوگرم را انداخت.
حسینی با رکورد ۶۸ کیلوگرم در رده  دهم حرکت یک ضرب ایستاد.

*حرکت دوضرب
حسینی  در حرکت اول دوضرب ۷۶ کیلوگرم را نتوانست مهار کند.
در حرکت دوم ۷۶ کیلوگرم را بالای سر برد و در حرکت سوم ۸۴ کیلوگرم را مهار کرد و هشتم شد.

او رکورد ۱۵۲ کیلوگرم را در مجموع به ثبت رساندو نفر هشتم نوجوانان جهان شد.

*مدال آوران دسته ۵۵ کیلوگرم  دختران:

۱-امیلی استپ از آمریکا با رکورد ۸۹ یک ضرب، ۱۰۹ دوضرب و مجموع ۱۹۸ کیلوگرم(۳ مدال طلا)

۲-اوزودا حجیوا از ازبکستان با رکورد ۷۷ یک ضرب، ۹۵ دوضرب  و مجموع ۱۷۲ کیلوگرم(نقره مجموع و برنز دوضرب)

۳-لئون پرز از مکزیک با رکورد ۷۸ یک ضرب، ۹۳ دوضرب  و مجموع ۱۷۱ کیلوگرم(نقره یک ضرب و برنز مجموع)

۴- میراندا اولیری از آمریکا با رکورد ۷۷ یکضرب، ۹۲ دوضرب و مجموع ۱۶۹ کیلوگرم(برنز یک ضرب)

۵-جولیا ویرا از برزیل با رکورد ۷۲ یک ضرب، ۹۷ دوضرب و مجموع ۱۶۹ کیلوگرم(نقره دوضرب)

تگ ها


وزنه برداری