وقتی از زاویه بسته با قیچی برگردان گل به خودی می زنید!

......

در یکی از عجیب ترین گل به خودی های تاریخ فوتبال مدافع یکی از تیم های آماتور فرانسه دروازه خودی را از زاویه بسته با یک قیچی برگردان استثنایی باز کرد! گزارش جالب گزارشگر محلی هم شنیدنی است!

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال