وقتی از کاشته زدن به سبک رونالدو فقط ژستش رو بلد باشی!

......

در بازی تیم های زیر 17 سال آمریکا و کوبا بازیکن کوبایی قصد کرد که به سبک کریس رونالدو از وسط زمین ضربه کاشته ای به سمت دروازه بزند اما توپ را به بیرون از ورزشگاه سوت کرد!

تگ ها


طنز ورزشی کریستیانو رونالدو فوتبال